Ελαφρές μεταβολές στη διαδικασία επιλύσεως των συλλογικών διαφορών εργασίας Ν.4549/2018. Η επαναφορά κηρύξεως ως υποχρεωτικών των ΣΣΕ σύμφωνα με την 32921/2175/13.6.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .