Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 1.1.2017, Εγκ. ΕΦΚΑ 1/20.1.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ένταξη των μισθωτών του ΟΓΑ στον ΕΦΚΑ, Εγκ. ΕΦΚΑ 5/8.2.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ένταξη στον ΕΦΚΑ των μισθωτών του τ. ΕΤΑΑ Τομέας ΤΣΜΕΔΕ απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, Εγκ. ΕΦΚΑ 6/14.2.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .