Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας – Προσαύξηση 100% αποδοχών μη χορηγηθείσας αδείας, ΑΠ 889/2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Το δικαίωμα Επίσχεσης Εργασίας, ΑΠ 1287/2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Τακτική καταγγελία (προειδοποίηση) και χρόνος έναρξης αποσβεστικής προθεσμίας, ΑΠ.1385/2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .