Επιμόρφωση εργοδοτών τεχνικού ασφάλειας, Εγκ. Υπ. Εργασίας 61591/2677/31.12.2019 (περ)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Διαγραφή απαιτήσεων νοσοκομείων έναντι Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Αποφ. Β2.α/Γ.Π.88565/17.12.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ν.4645/2019 Κύρωση της Συμφωνίας Ελλάδας – Σερβίας στη Κοινωνική Ασφάλιση (περ)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .