Επιστρεπτέα προκαταβολή τροποποίηση αποφάσεων, Απόφ. ΓΔΟΥ 70/29.8.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Επίσπευση επιστροφής ΦΠΑ με χρήση μεθόδου ανάλυσης κινδύνου σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από υποκείμενους στο φόρο με εγκατάσταση σε άλλο κράτος – μέλος Απόφ. Α.1121/29.8.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .