Ρύθμιση για ευέλικτα ωράρια εργασίας

Σήμα για την υπογραφή, σε επίπεδο επιχειρήσεων ή και κλάδων, ειδικών συμφωνιών για την εφαρμογή ελαστικών ωραρίων εργασίας για την αντιμετώπιση της ύφεσης, δίνει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην αγορά.

Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή – και θα ψηφιστεί έως τα τέλη Απριλίου- παρέχεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα στις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους να συνάπτουν συμφωνίες αυξομοίωσης των ημερών και των ωρών εργασίας «ανάλογα με τις ανάγκες» τους και όχι υποχρεωτικά όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία (υποχρεωτική διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε 4μηνιαία ή ετήσια βάση). «Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η ταχύτερη προσαρμογή της παραγωγής στις μεταβολές της ζήτησης και αντιμετωπίζεται η ύφεση στην παραγωγική διαδικασία», τονίζεται χαρακτηριστικά στην εισηγητική έκθεση.

Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και τα ελαστικά ωράρια θα εφαρμόζονται, σε κάθε περίπτωση, με συμφωνίες και σε περίπτωση διαφωνίας θα αποφαίνεται ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

Διορθώσεις
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει δύο διορθώσεις της τελευταίας στιγμής τις οποίες είχε προαναγγείλει πρώτη η «Η» (και οι οποίες αποσιωπούνται στην εισηγητική έκθεση):

Την αναγνώριση τεκμηρίου υπέρ της μισθωτής εργασίας για όσους απασχολούνται με μπλοκάκι συνεχώς για 6 μήνες αποκλειστικά στον ίδιο εργοδότη χωρίς, ωστόσο, να προβλέπεται η αυτόματη μετατροπή των συμβάσεων έργου σε συμβάσεις εργασίας.

Την προσαύξηση κατά 50% της αμοιβής για την απασχόληση τα Σάββατα κατά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας (θα επιβάλλονται, παράλληλα, οι σχετικές κυρώσεις σε περιπτώσεις καταγγελιών για παραβίαση του ρεπό).

Κυρώσεις
Στις νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται, ακόμη:

Η γνωστοποίηση στο ΣΕΠΕ μέσα σε 8 ημέρες, από 15 σήμερα, συμφωνιών μερικής απασχόλησης και η προσαύξηση κατά 10% της αμοιβής σε περίπτωση παροχής πρόσθετης εργασίας πέρα από τη συμφωνημένη.

Ο περιορισμός στο 6μηνο (κάθε ημερολογιακού έτους) του ανώτατου χρονικού διαστήματος για την απασχόληση μισθωτού με σύστημα εκ περιτροπής εργασίας, σε 3μηνο της διαθεσιμότητας και σε 12 – 18 μήνες (κατ’ εξαίρεση για αναπλήρωση μισθωτού που η σύμβασή του τελεί σε αναστολή) της ενοικίασης εργαζομένων, οι οποίοι αποκτούν πλήρη δικαιώματα στο μισθό και στην ασφάλιση εντασσόμενοι στο ΙΚΑ (ή σε ταμεία αυτοαπασχολουμένων όπως στο ΤΣΜΕΔΕ).

Η δυνατότητα του εργαζομένου να κόβει την άδειά του σε περισσότερες από 2 περιόδους το χρόνο.

Η επιβολή προστίμου σε όσες επιχειρήσεις υποβάλλουν στο ΙΚΑ ανακριβείς Ασφαλιστικές Περιοδικές Δηλώσεις (θα θεωρείται ότι δεν έχουν καν υποβληθεί) ή δεν συνεργάζονται με το ΣΕΠΕ όταν γίνεται έλεγχος, η υποχρέωση πληρωμής του προστίμου στο σύνολό του ακόμη και αν γίνει προσφυγή, καθώς και νέο πρόστιμο 3.000 ευρώ ? 15.000 ευρώ για την απασχόληση μη νόμιμου υπηκόου τρίτης χώρας. Τα πρόστιμα του ΣΕΠΕ, έως 50.000 ευρώ, θα επιβάλλονται με αντικειμενικά κριτήρια ανάλογα με την παράβαση, ενώ προβλέπεται και η διακοπή της λειτουργίας των επιχειρήσεων με αποφάσεις του υπουργού Εργασίας.

Η υποχρέωση των επιχειρήσεων να τηρούν επί 5 χρόνια για έλεγχο το βιβλίο υπερωριών ή μηχανογραφημένες σελίδες (που, όμως, δεν θα θεωρούνται πλέον από τις επιθεωρήσεις εργασίας).

Βεβαιώσεις για τα ασφάλιστρα

Τα ασφαλιστικά ταμεία υποχρεώνονται, με το ίδιο νομοσχέδιο, να χορηγούν στους ασφαλισμένους βεβαιώσεις για τον χρόνο ασφάλισής τους 2 χρόνια πριν από τη συνταξιοδότηση (η ρύθμιση αφορά και τους διαδοχικά ασφαλισμένους οι οποίοι θα υποβάλουν την αίτηση στον τελευταίο ασφαλιστικό τους φορέα) έτσι ώστε να περιοριστεί ο χρόνος αναμονής για την καταβολή των συντάξεων.

Ακόμη, το ΙΚΑ θα μπορεί να παρακολουθεί τις τραπεζικές συναλλαγές οφειλετών του, τα επαγγελματικά ταμεία θα μπορούν να επενδύουν και στο εξωτερικό, ενώ θα θεωρούνται «οριστικές» αναπηρικές συντάξεις με ποσοστό αναπηρίας 80% (οι ασφαλισμένοι δεν θα επανακρίνονται).

Πως και πότε για τα ελαστικά ωράρια

Οι ελάχιστες εγγυήσεις
Όπως υπογραμμίζει στην «Η» ο οικονομολόγος Χρ. Ιωάννου τόσο με το ισχύον όσο και με το νέο σύστημα θα τηρούνται, υποχρεωτικά, οι ελάχιστες εγγυήσεις, όπως η μη απασχόληση του εργαζομένου για διάστημα πάνω από 10 ώρες την ημέρα και 48 ώρες την εβδομάδα, η χορήγηση ημέρας ανάπαυσης και η υποχρεωτική 12ωρη ξεκούραση.

Για τον εργαζόμενο

Ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται για μια περίοδο αυξημένης απασχόλησης 2 ώρες επιπλέον του 8ώρου με την προϋπόθεση ότι οι επιπλέον ώρες της κάθε εβδομάδας αφαιρούνται από τις ώρες εργασίας μιας άλλης περιόδου (μειωμένης απασχόλησης). Αντί της παραπάνω μείωσης των ωρών εργασίας μπορεί να χορηγείται ρεπό στον εργαζόμενο ή συνδυασμός μειωμένων ωρών εργασίας + ρεπό.

Για τις επιχειρήσεις 

Το χρονικό διάστημα των περιόδων αυξημένης και μειωμένης απασχόλησης, με το ισχύον καθεστώς, δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τους 4 μήνες κάθε ημερολογιακό έτος. Αντί του 4μήνου επιτρέπεται η χρήση συνολικά 256 ωρών εντός 1 ημερολογιακού έτους, χωρίς ο αυξημένος αριθμός των ωρών εργασίας να υπερβαίνει τις 32 εβδομάδες.

Με τη νέα ρύθμιση η επιχείρηση μπορεί να εφαρμόσει ελαστικά ωράρια για μικρότερη χρονική περίοδο, επιλεγμένο αριθμό εργαζομένων (ανά τμήματα) και χωρίς κανένα περιορισμό μέσα στο έτος.

KPMG: Ερευνα για τις αμοιβές

Το ισχύον καθεστώς σε θέματα αποδοχών και παροχών αλλάζει δραματικά. Σύμφωνα με τις έρευνες αποδοχών και παροχών της KPMG σε σύνολο 250 εταιρειών, για το 2009.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων: Σε μηδενικές αυξήσεις προχώρησε το 22% των εταιρειών, εκ των οποίων το 38% ήταν ελληνικές εταιρείες.

Οι πρόσφατες μειώσεις μισθών στο Δημόσιο θα επηρεάσουν και τον ιδιωτικό τομέα. Πότε και πώς θα φανεί τους επόμενους μήνες.

Οι φορολογικές εξαγγελίες επηρεάζουν σημαντικά τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και κυρίως τα στελέχη εκείνα των οποίων οι αποδοχές ξεπερνούν ετησίως τα ευρώ 40.000.

Πηγή: imerisia

Δείτε ακόμα

Στο ΕΣΠΑ δράση για άνεργους νέους – Οι ωφελούμενοι και η αποζημίωση

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό ως προς την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την κάλυψη των …

Kλείδωσε στα 830 ευρώ ο κατώτατος μισθός – Ο μέσος μισθός 27% χαμηλότερα από το 2010

Το καθαρό ποσό των βασικών αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα, που αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους, θα …