Εργοδοτική εισφορά για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων 20 ευρώ ανά εργαζόμενο, Εγκ. ΕΦΚΑ ΔΕΙΣΦ.Μ./573/1109570/10.9.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .