Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων του τ. τομέα Ασφ/νων Δημοσίου και του τ.τομέα Ασφ/νων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων σε όλα τα υποκατ/τα μισθωτών του e-ΕΦΚΑ, Εγγρ. E-ΕΦΚΑ 96869/25.5.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας μέσω ΚΕΠ, Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 138311/30.6.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Αναπηρία, νέα διαδικασία διαπίστωσης για παράταση παροχής, Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 163180/21.7.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .