Φορολογική μεταχείριση Μέσων Ατομικής Προστασίας και γάλακτος που καταβάλλονται σε εργαζόμενους των Ο.Τ.Α., ΠΟΛ 1206/2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Επιστροφή ΦΕ και ΦΠΑ έως 10.000 ευρω, ΠΟΛ 1202/2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .