Φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που αποκτούν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4172/2013, Εγκ. Υπ. Οικονομικών Δ.ΟΡΓ.Β. 1102518/23.7.2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ για υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού από Εταιρίες Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) σε άλλες επιχειρήσεις, Εγκ. Υπ. Οικ. Δ14Β 1077369/3.6.2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ των διαιτολόγων, διατροφολόγων, Εγκ.Υπ.ΟΙΚ.Δ14Β1053018/20.4.2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .