Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 61 του Ν.4369/2016 (Α33). Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ασφαλισμένους ΙΚΑ., ΟΑΕΕ ΕΤΑΑ από 1.3.2016 έως 28.2.2017, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80000/9455/395/29.2.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Επιδόματα εορτών Απόφ.19040/7.12.1981

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .