Η αιτιολόγηση των λόγων απολύσεως του εργαζομένου στο έγγραφο της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας, ως προϋπόθεση εγκυρότητος της καταγγελίας (Ν. 4611/2019, άρθρα 48 και 49)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .