Οι αποσβεστικές προθεσμίες για αξιώσεις από άκυρη καταγγελία της συμβάσεως εργασίας, ή αξιώσεις για την καταβολή αποζημιώσεως (Ν.3198/55, άρθρο 6, παρ.1 και 2)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .