Οι διατάξεις του Ν.1876/90, περί συρροής και επεκτάσεως των ΣΣΕ εξακολουθούν να τελούν υπό αναστολή, μεταβολές στην διαδικασία των διαβουλεύσεων και του ελέγχου των ομαδικών απολύσεων

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .