Η Εξάμηνη ειδική άδεια προστασίας μητρότητας σε σχέση με την ετήσια κανονική άδεια στο πλαίσιο αναστολής λειτουργίας επιχείρησης, Εγκ. Υπ. Εργασίας 49500/1498/2.12.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Αδειοδωρόσημο Χριστουγέννων σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους, Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 343897/22.12.2020 (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .