Οι ρυθμίσεις του Ν.4512/2018. Απαρτία λήψης απόφασης απεργίας, οικογενειακά επιδόματα, πτώχευση επιχείρησης και εργαζόμενοι, ωράριο φαρμακείων, πλειστηριασμοί, επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας, ΚΤΕΛ κλπ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .