Ηλεκτρονική βάση καταχώρησης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλέιας μέσω ΟΠΣ ΣΕΠΕ, Απόφ. 50067/28/7.10.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .