Καλλιτέχνες, κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, Απόφ.Δ.15/Δ/882/51/8.3.2021, Απόφ.Δ.15/Δ/54407/2118/8.3.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Αναστολή Μαρτίου 2021 τροποποίηση της ΚΥΑ 9500/32/2.3.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών, Απόφ.13800/30.3.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .