Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων εργοδοτών στις ακτοπλοϊκών μεταφορών, Απόφ. Δ.15/Δ/37177/1459/2.9.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολουμένων και ελευθέρων επαγγελματιών στους οποίους είχε δοθεί παράταση λόγω covid-19, Απόφ. Δ.15/Δ/37620/1493/24.9.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13.9.2019 «Επανακαθορισμός ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ, Αποφ.39551/Δ1.11831/30.9.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .