Κάλυψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων, Απόφ. 57796/2246/15.3.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σχετικά με τη χορήγηση του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, Απόφ.Δ22/οικ.7110/222/2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ μετά την ισχύ του Ν.4354/2015, Εγκ. Υπ. Εργασίας ΜΤΠΥ 10685/7.3.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .