Κανονισμός λειτουργίας και οργανώσεως της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (περ.)

Κανονισμός λειτουργίας και οργανώσεως της Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και των Κλάδων αυτής.

Κανονισμός 307/2018 Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

ΦΕΚ 53/Α/2.4.2019