Καθορισμός των δικαιολογητικών του άρθρ. 5 παρ. 8 του Ν.4469/2017 που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, Απόφ. 64182/14.6.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .