Καθορισμός ύψους κρατήσεων άρθρ.9 του Ν.4826/2021 (Α 160) για το έτος 2023, Απόφ. 27956/14.3.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, Απόφ.31986/24.3.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .