Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρ.46 του Ν.4278/2014 (σχετικά με τους εργαζόμενους στα «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα») Εγκ. ΙΚΑ 9/2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σύμφωνο συμβίωσης και χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, Εγκ. ΙΚΑ 10/2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Σχετικά με τη αναγνώριση πλασματικών χρόνων του άρθρ.40 του Ν.3996/2011 προκειμένου να μετατραπεί σύνταξη αναπηρίας σε σύνταξη λόγω γήρατος, Εγγρ. ΙΚΑ Σ40/37/2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .