Κοινοποίηση διατάξεων: α) του Δευτέρου βιβλίου «Πτώχευση» του ν.4738/2020 β) της διαδικασίας διαγραφής απαιτήσεων λόγω απαλλαγής του οφειλέτη κ.α. (περ), Εγκ. e-ΕΦΚΑ 12/4.4.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Χορήγηση επιδόματος μητρότητας και μέσω ΚΕΠ, Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 160996/6.4.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Πιστοποιητικό εκπλήρωσης υποχρεώσεων προς τον e-ΕΦΚΑ ναυτιλιακών επιχειρήσεων του Ν.27/1975, Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 170006/12.4.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .