Κοινοποίηση της αριθ.116/2019 γνωμοδότησης για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα ποσά κερδών Εγκ. ΑΑΔΕ Ε 2107/12.06.2019 (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Διευκρινήσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών για τις ανάγκες εφαρμογής της περίπτωσης ζ της παρ. 2 του άρθρ. 34 του ΚΦΕ, Εγκ. ΑΑΔΕ Ε 2137/12.7.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Βραχυχρόνιες μισθώσεις., Εγκ. ΑΑΔΕ Ε 2141/16.7.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .