Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων Αποφ. 2242.5-1.5/72726/2016 (περ.)

Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2016

Αποφ. 2242.5-1.5/72726/2016 Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΦΕΚ 2878/Β/12.9.2016