«Πρεμιέρα» σήμερα για την ευρωζώνη του νέου Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (SGP)

TIΘETAI από σήμερα σε ισχύ στην ευρωζώνη το ενισχυμένο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (SGP), το οποίο αποτελεί μέρος της “ενισχυμένης αρχιτεκτονικής για την Οικονομική και Νομισματική Eνωση”, που συμφωνήθηκε την περασμένη Παρασκευή από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των «27», εκτός της Μ. Βρετανίας.

Oπως τόνισε χθες ο επίτροπος Ολι Ρεν, πρόκειται για ένα νομοθετικό πακέτο 5 κανονισμών και μιας οδηγίας (“six-pack”), που εισάγει νέες διαδικασίες για την περίπτωση υπερβολικών ελλειμμάτων από τα κράτη – μέλη και τις μακροοικονομικές ανισορροπίες.

Η νέα διαδικασία για τα υπερβολικά ελλείμματα προβλέπει την επιβολή κυρώσεων αυτόματα από το Συμβούλιο Υπουργών βάσει σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτός εάν η ειδική πλειοψηφία των κρατών – μελών την καταψηφίσει («αντίστροφη ειδική πλειοψηφία»). Σε περίπτωση, λοιπόν, που ένα κράτος – μέλος έχει δημοσιονομικό έλλειμμα που υπερβαίνει το όριο του 3% του ΑΕΠ ή δημόσιο χρέος πάνω από το 60% του ΑΕΠ, θα ακολουθούνται τα ακόλουθα τρία στάδια:

• Παρακράτηση του 0,2% του ΑΕΠ από το κράτος – μέλος, αλλά όχι των τόκων.

• Παρακράτηση των τόκων που αναλογούν.

• Οριστική απώλεια του ποσού.

Σχετικά με το δημόσιο χρέος, η χώρα που υπερβαίνει το όριο του 60% του ΑΕΠ θα πρέπει να μειώνει το 1/20 ετησίως του ποσοστού πέραν του εν λόγω ορίου για μία τριετία. Χορηγείται τριετής μεταβατική περίοδος για την εκπλήρωση του κανόνα του χρέους στα κράτη – μέλη που εφαρμόζουν πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης, όπως η Ελλάδα.

Στο άλλο σκέλος, των μακροοικονομικών ανισορροπιών, το πρώτο βήμα θα γίνει τον Ιανουάριο με μία γνωμοδότηση της Κομισιόν για την κατάσταση στα κράτη – μέλη, με βάση μία σειρά δεικτών, όπως:

• Τις εσωτερικές ανισορροπίες που προκύπτουν από την κατάσταση του χρέους τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και την αγορά ακινήτων.

• Την εξέλιξη ροής πιστώσεων του ιδιωτικού τομέα και την εξέλιξη της ανεργίας.

• Τις εξωτερικές ανισορροπίες, περιλαμβανομένων των όσων προκύπτουν από την εξέλιξη των θέσεων τρεχουσών συναλλαγών και καθαρών επενδύσεων των κρατών – μελών.

Η ενεργοποίηση της διαδικασίας υπερβολικών ανισορροπιών, που προβλέπει επιβολή προστίμου 0,1% του ΑΕΠ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα κινείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Εάν επί τρία χρόνια διαπιστωθεί διακύμανση κατά μέσο όρο του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ με ανώτατο όριο το +6% και κατώτατο το -4% του ΑΕΠ.

• Εάν η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση ως ποσοστό του ΑΕΠ κινείται κάτω του ορίου του -35%.

• Εάν επί 5 συνεχή χρόνια υπάρχει μείωση των εξαγωγών, υπολογιζόμενη σε τρέχουσες τιμές κάτω του -6%.

• Εάν επί μία συνεχή τριετία το ονομαστικό κόστος της ωριαίας απασχόλησης υπερβαίνει το όριο του +9% για την ευρωζώνη.

• Εάν επί 3 συνεχή έτη καταγράφεται αλλαγή των ποσοστών των συναλλαγματικών ισοτιμιών, οι οποίες έχουν αποπληθωριστεί σε σχέση με τις τιμές στα 35 βιομηχανικά κράτη και με ένα περιθώριο +/-5% για τις χώρες της ευρωζώνης.

• Εάν το χρέος του ιδιωτικού τομέα υπερβεί το 160% του ΑΕΠ.

• Εάν η πιστωτική επέκταση στον ιδιωτικό τομέα ξεφύγει από το όριο του 15%.

• Εάν η ετήσια αλλαγή των τιμών των ακινήτων σε σχέση με τον δείκτη κατανάλωσης της Εurostat κινηθεί πέραν του ορίου του 6%.

• Εάν το χρέος της γενικής κυβέρνησης ξεπεράσει το 60%.

• Εάν επί 3 συνεχόμενα έτη η απασχόληση μειώνεται άνω του 10%.

express.gr

Δείτε ακόμα

Στο ΕΣΠΑ δράση για άνεργους νέους – Οι ωφελούμενοι και η αποζημίωση

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό ως προς την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την κάλυψη των …

Kλείδωσε στα 830 ευρώ ο κατώτατος μισθός – Ο μέσος μισθός 27% χαμηλότερα από το 2010

Το καθαρό ποσό των βασικών αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα, που αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους, θα …