Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, Εγκ. ΑΑΔΕ Ε 2132/11.8.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Παράταση υποβολής «κατάστασης συμφωνητικών» παρ.16 άρθρ.8 ν.1882/90 για το έτος 2020, Απόφ. ΑΑΔΕ Α 1185/7.8.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος έτους 2019 Αποφ. Υπ. Οικονομικών Α.1186/07.08.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .