Μεταβίβαση επιχείρησης – Διατήρηση της ταυτότητας της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης υπό τον νέο φορέα

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Εργαζόμενος με μπλοκάκι ο οποίος παρέχει αληθώς εξαρτημένη εργασία

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ποιό είναι το κρίσιμο χρονικό σημείο βάσει του οποίου καθορίζεται το ανώτατο όριο απολύσεων

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .