Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας λόγω της πανδημίας, Αποφ.32718/1.6.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Μέτρα στήριξης εποχικά εργαζομένων – αναστολή συμβάσεων, Αποφ 23102/477/13.6.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον μήνα Μάιο 2020, Αποφ. ΓΔΟΥ 134/16.6.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .