Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών Ταξί έτους 2020, Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 321487/1.12.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Βεβαίωση απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ 53/21.12.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Σχετικά με την επανένταξη των πληγέντων από την πανδημία σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών, Εγκ. e-ΕΦΚΑ 54/28.12.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .