Ενταχθέντες στο ΕΤΕΑ φορείς Επικουρικής Ασφάλισης και μετατροπή των εξαιρούμενων Τομέων σε Επαγγελματικά Ταμεία υποχρεωτικής Ασφάλισης – Ν.Π.Ι.Δ, Εγκ. ΙΚΑ 34/10.6.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Καταγγελία συμβάσεως εργασίας – ποτέ καταχρηστική – και σε περίπτωση επίκλησης ψευδών λόγων

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Δανεισμός μισθωτού και ατύχημα

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .