Ν.4353/2015 Κύρωση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και Αυστραλίας για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με θεώρηση εισόδου για την κινητικότητα των νέων (work and holiday visa) (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΠΥΣ 51 της 30.12.2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Τροποποίηση της 31172/490/12.9.2014 ΚΥΑ «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5000 ανέργων ηλικίας 25-66 ετών», Απόφ. 59462/787/18.12.2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .