Ν.4369/2016 Εθνικό μητρώο επιτελικών στελεχών δημόσιας διοίκησης (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σχετικά με την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα σε εγκαταστάσεις ή μονάδες Απόφ. 172058/11.2.2016 (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Τροποποίηση αποφάσεων του ΔΣ σχετικά με το σύστημα επικοινωνίας και εγγραφής ανέργων στον ΟΑΕΔ, Απόφ. 2969/68/8.12.2015 ΔΣ ΟΑΕΔ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .