Ν.4410/2016 Κεφάλαιο Α’ τροποποιήσεις κώδικα φορολογικής διαδικασίας ελληνικών λογιστικών προτύπων δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο κλπ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σχετικά με τη διενέργεια αποσβέσεων στα άυλα στοιχεία κλπ ΔΕΑΦ Β 1118027/29.7.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε ναυτικές εταιρίες του Ν.959/1979, ΔΕΑΦ 1144304/3.10.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .