Ν.4415/2016 ρυθμίσεις για την ιδιωτική εκπαίδευση, θεμάτων φροντιστηρίων & κέντρων ξένων γλωσσών κλπ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης ΕΚΑΣ, Απόφ. Οικ.40124/8516/2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Π.Δ. 75/2016, Π.Δ. 81/2016, Διάφορα

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .