Ν.4439/2016 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής οδηγίας για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας κλπ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .