Ν.4488/2017 Υπερωρίες και ΕΡΓΑΝΗ, προθεσμία αναγγελίας προσλήψεων απολύσεων, οικειοθελής αποχώρηση κ ΕΡΓΑΝΗ, Τεχνικά οικοδομικά έργα, ασφάλιση αιρετών

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Παροχή εξουσιοδότησης σε προϊσταμένους ΟΑΕΔ, 55229/28.7.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Υπαγωγή στην έννοια της χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών του ν.4412/2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .