Ν.4600/2019 Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών κλπ , άρθρο 84 Ατομικός φάκελος υγείας

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .