Ν.4603/2019 Κατάργηση εντύπων βιβλιαρίων υγείας με το άρθρο 67, φορολογία μερισμάτων 10% από 1.1.2019 με το άρθρο 65

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .