Ν.4623/2019 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα (θέματα ΟΤΑ, κατάργηση βάσιμου λόγου απόλυσης κλπ)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .