Ν.4635/2019 Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις, καθυστέρηση μισθών, μερική απασχόληση, αδήλωτη εργασία, ΑΠΔ, συλλογικές ρυθμίσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις. Θέματα ΟΤΑ, Θέματα ΓΕΜΗ κλπ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .