Ν.4704/2020 άρθρ.13 ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων, άρθρ.18 ταυτοποίηση IBAN και ΑΦΜ δικαιούχου, άρθρ.19 αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής, άρθρ.33 εξυπηρέτηση στα ΚΕΠ με βιντεοκλήση κλπ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .