Ν.4798/2021 Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων (επιτάχυνση απονομής συντάξεων σύμπραξη e-ΕΦΚΑ με πιστοποιημένους επαγγελματίες, χρόνος ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ, μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες, αναστολή προθεσμιών αξιογράφων)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .