Ν.4820/2021 Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου άρθρ.205-206 Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού και Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Υποδείγματα πολιτικής για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία Ν4808/21, Απόφ. 82063/22.10.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Συνταξιούχοι που εξαιρούνται από τη μείωση του ποσού της σύνταξης όταν απασχολούνται με βάση το αρθ.20 του Ν4387/16, Απόφ. 82945/25.10.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .