Ν.4829/2021 Ενίσχυση διαφάνειας κλπ, άρθρ. 34 Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, άρθρ. Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού κ.α.

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Π.Δ. 41/2021 Τροπ. του Π.Δ. 22/2006 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)» (περ)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Π.Δ. 47/2021 Τροπ. του Π.Δ.. 142/ 2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (περ)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .