Ν.4892/2022 Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα, διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στον Ηλεκτρονικό φορέα, Ασφάλιση προσώπων με υποχρεωτική υπαγωγή λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους φορείς για την ίδια απασχόληση, άδεια σπάνιου νοσήματος ή πάθησης παιδιού, χορήγηση και παράταση ασφαλιστικής ικανότητας 2022-2023 κλπ)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .