Ν.4926/2022 Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δράστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Παράταση επιδότησης πετρελαίου κίνησης, Αποφ. 56754/27.4.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις (περ), Απόφ.8646/29.4.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .