Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου με τίτλο κτήσης Εγκ. e-ΕΦΚΑ 6/31.1.2024

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Αναπροσαρμογή από 1.1.2024 του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και ΤΕΚΑ καθώς και του κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας e-ΕΦΚΑ) Εγκ.e-ΕΦΚΑ 5/31.1.2024

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Καταβολή πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ των απασχολούμενων συνταξιούχων «εξ ιδίου δικαιώματος» απεικόνιση στην ΑΠΔ κοινών επιχ/σεων και οικοδομοτεχνικών έργων κλπ Εγκ.e-ΕΦΚΑ 7/5.2.2024

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .